Animus

Pravidla a podmínky

Souhlasíte s tím, že budete vázáni našimi pravidly webových stránek a veškerými zákony, které se mohou vztahovat na tyto webové stránky a vaši účast.
Administrace webových stránek má právo kdykoli ukončit váš účet, smazat jakýkoli obsah, který jste zveřejnili, a vaše IP adresa a všechna data, která vložíte na webové stránky, jsou zaznamenány, aby pomohly správcům webu s jejich moderátorskými povinnostmi.
Správa webu má právo kdykoli bez upozornění změnit tyto podmínky a jakákoli pravidla webu. I když můžete být informováni o jakýchkoli změnách, je vaší odpovědností si tyto podmínky a pravidla kdykoli zkontrolovat.
By registering on our website, you agree to the following:

This website uses "Nameless" website software. The "Nameless" software creators will not be held responsible for any content that may be experienced whilst browsing this site, nor are they responsible for any loss of data which may come about, for example a hacking attempt. The website is run independently from the software creators, and any content is the responsibility of the website administration.